Voor wie

Kinderen, jongeren en volwassenen zijn welkom met onderstaande hulpvragen:

Huiswerkbegeleiding, leren leren

Leerproblemen/stoornissen

Dyslexie
Dysorthografie
Dyscalculie

Taal- en communicatiestoornissen

Articulatiestoornissen

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Stemstoornissen

Slikproblemen/stoornissen

Neurogene stoornissen

Afasie
Dysarthrie
Dysfagie