Starten met logopedie

Heeft u een dringende hulpvraag of bent u doorverwezen door o.a. school, CLB of een arts, dan kan u bij mij terecht voor een verkennend gesprek waar we uw hulpvraag analyseren.

Op basis van dit gesprek nemen we een aantal logopedische testen af om later een verslag op te maken. Met dit verslag kan de arts en/of specialist logopedische begeleiding voorschrijven. Nadien starten we de aanvraag tot terugbetaling op bij uw persoonlijk ziekenfonds. Daar wordt uw dossier bekeken door de adviserende geneesheer. Deze beslist of terugbetaling wordt toegestaan.

U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de goedkeuring, duur en frequentie van de therapie.

De behandeling start in samenspraak met ouders en/of voogd op afgesproken momenten in mijn praktijk. In bepaalde gevallen is er een mogelijkheid tot therapie thuis of op school.